tnp-evis-2267_vazy_dlya_cvetov.jpgtnp-evis-2267_vazy_dlya_cvetov.jpg

2267 Ваза Улитка малая, выс. 14см, шир. 20см